66073

  • Параметри XML-Web comunication card
  • Други: SNMP карта за връзка на Pulsar, Comet EXtreme,Galaxy 3000 и Galaxy PW или Multislot към компютърна мрежа по SNMP протокол; Софтуер за управление: Solution Pac/Managemetn Pac
  • Гаранция12
  • Наличностс поръчка
  • Цена с включен ДДС: 668.39 BGN